How to make a belt

 

Her skulle hr. Danielsen egentlig stått og vist hvordan beltene blir laget, men siden han ikke har tid til det blir det ikke noe.